Activiteiten | Agenda | Contact
Logo stichting Saiwala

Permawat? Da's niks voor mij...

Permacultuur tuinen bieden een aanblik die anders is dan wat de meeste mensen van een tuin gewend zijn. "Rommelig, onoverzichtelijk, alles staat door elkaar, wat is nou onkruid en wat niet?". Opvallend is dat deze bezwaren voor veel mensen wegvallen zodra ze door een bos wandelen, op de hei komen of in het duin zijn. Dan wordt de natuur als heilzaam, rustgevend en vitaliserend ervaren.

In permacultuur werken we met natuurlijke principes en ontwerpen we 'met de natuur mee'. Het betekent dat, net als in de natuur, door de schijnbare chaos heen veel logische verbanden en functies aan het werk zijn. Met slechts een handvol principes en enig observatievermogen kom je een heel eind. En dit is door iedereen te leren. Tenminste, als je bereid bent het gangbare beeld van orde en overzicht te verrijken met de organische wijze van kijken en (samen)werken.

Permacultuur

De stichting is actief in het uitvoeren en uitdragen van permacultuur. In Kennemerland (het gebied in Noord Holland ruwweg tussen Haarlem en Alkmaar) worden projecten uitgevoerd. Cursussen en opleidingen worden georganiseerd in het noord-westen van Nederland (van Den Haag tot westelijk Friesland).

Permacultuur biedt duurzame oplossingen door hulpbronnen, mens, natuur en voedselvoorziening samen te brengen. Permacultuur heeft de natuur als voorbeeld en inspiratiebron en herkent de principes die in de natuur werkzaam zijn. Met deze principes ontwerpen en maken we (eco)systemen die in onze behoeften aan water, voedsel, energie en gemeenschapszin voorzien. In Permacultuur is de verbinding met de aarde en natuur vanzelfsprekend.

In permacultuur is logisch, zinvol en effectief samenspel net zo belangrijk is als de onderdelen afzonderlijk. Permacultuur is vooral een manier van denken. Ethische principes, ontwerpprincipes en een positieve levenshouding helpen ons tot concrete ontwerpen en oplossingen te komen.

Permacultuur heeft zijn oorsprong in landbouw, maar is breed toepasbaar als ontwerpmethode voor bijvoorbeeld (stads)boerderijen, parken, woonwijken en stedelijke gebieden.
Door permacultuur kunnen we de kwaliteit en productiviteit van onze individuele levens, onze samenleving en onze omgeving verbeteren.

Tips om meteen aan de slag te gaan
Een voorbeeld van effectief samenspel: plantengildes
Permacultuur in de praktijk: projecten
Permacultuur activiteiten