Activiteiten | Agenda | Contact
Logo stichting Saiwala

Saiwala

Het gotische saiwala betekent zoveel als 'de van de zee afstammende, de zee toebehorende'. Deze betekenis komt voort uit de voorstelling dat de zee 'de verblijfplaats is van de ongeborenen en de doden'.

Onze huidige woorden zee en ziel stammen af van het gotische saiwala.

Over stichting Saiwala

De stichting is opgericht in 2008 en ondersteunt activiteiten die bijdragen aan 'natuurlijke' levenswijzen waar beroep en privé in balans en verbonden zijn, waar ziekte, gezondheid en heling een plaats hebben, waar met het ritme van de natuur wordt geleefd.

Dit streven is in de statuten vastgelegd met de volgende doelstellingen:

  1. Het bevorderen van een duurzame en heilzame ontwikkeling van mens en omgeving, het uitvoeren en stimuleren van initiatieven die hieraan een bijdrage leveren en het ondersteunen van derden die deze doelstelling nastreven;
  2. Het bevorderen van gezondheid en welzijn op fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel niveau; als individu, groep en ecologisch systeem;
  3. Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Deze doelstellingen worden concreet gemaakt met verschillende permacultuur activiteiten.

Meer informatie over de activiteiten
Agenda