Activiteiten | Agenda | Contact
Logo stichting Saiwala

De term plantengilde

Strikt genomen is de term gilde voor samenwerking bij planten niet zo duidelijk, omdat we gildes eerder associëren met een samengaan van dezelfde eigenschappen en functies (zoals gildes in de middeleeuwen), terwijl plantengildes juist gaan over het combineren van verschillende planten(families). Ook in het Engels kom je de term 'guilds' wel tegen. De term is algemeen geaccepteerd. Ook de term 'companion plants' wordt gebruikt voor planten die goed samengaan.

Overigens bestaat in Nederland nog de term 'plantensociologie'. Deze beschrijft echter meer in algemene termen de karakteristieken van een begroeiing en zijn niet direct bruikbaar in een permacultuur ontwerp.

Plantengildes

In permacultuur werken we onder meer met versterkende relaties tussen planten, waarbij plantencombinaties zoals deze in de natuur voorkomen worden 'vertaald' naar een productief samenspel van bomen, struiken en kruiden. Goede combinaties noemen we plantengildes.

zinvolle plantencombinaties Kennis van plantengildes is nog geen gemeengoed. De stichting heeft de online gildevinder ontwikkeld om de beschikbare kennis en observaties samen te brengen.
Merk op dat de gildevinder een hulpmiddel is, en niet een 'druk op de knop' oplossing biedt voor alle situaties: eigen inzicht en observatie blijft nodig.

Werken met plantengildes is een voorbeed van de gereedschappen die in permacultuur worden toegepast.


Online gildevinder (opent in nieuw venster)
Leer zelf plantengildes toepassen
Basiscursus Permacultuur